tabii yolla-natüralizasyonla vatandaşlık almak (Kanunun 8. Maddesi) için gereken şartlar belirlendi. Siz, Makedonya göçmeni olarak ve sizden sonra ilk nesil, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiğiniz takdirde Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlığını alabilirsiniz.

 

 

Vatandaşlığa kim müracaat edebilir?

• Ebeveyinlerinizden biri Makedonya vatandaşı ise

• Makedonya doğumlu iseniz

• Akrabalık varsa

 

Ebeveyinlerden biri Makedonya vatandaşı ise, çocuğu doğar doğmaz vatandaşlık hakkına sahip olmaktadır;

 

Vatandaşlık hakkı aşağıdaki şartları yerine getirenler olabilir:

 

Ø Ebeveyinlerden ikisi Makedonya vatandaşı ise, coçuk nerde doğarsa doğsun vatandaşlık hakkına sahip olmaktadır

Ø Ebeveyinlerden biri Makedonya vatandaşı ise , diğer ebeveyinin rızasını aldıktan sonra yenidoğan çocuk vatandaşlık hakkına sahip olmaktadır

Ø Ebeveyinlerden yalınız biri Makedonya vatandaşı iken, yeni doğan çocuk yurtdışında doğarsa, vatandaş olması için aşağıdaki şartları yerine gerilmelidir:

• 18 yaşına ulaşmadan önce Makedonya vatandaşı olmak istediğine dair müracaat

• 18 yaşına gelmeden önce Makedonyaya dönüp orada yaşamak istemesi

• 18 yaşını doldurup 23 yaşına kadar Makedon vatandalığına geçmek için müraacat etmesi

 

Müracaat için gerekli olan evraklar listesi:

1) Biyografi

2) Doğum kağıdı

3) Kira sözleşmesi (kaldığınız mekanı kanıtlayacak belge)

4) Geçimize yetecek kadar maddi kaynak (rakamsal bildirilecek) ile ilgili belge

5) Makedonya Cumhuriyetinde adliyeden alınmış temiz kağıdı (hakkınızda adli soruşturma olmadığına dair)

6) Yaşadığı ülkeden alınmış temiz kağıdı, (hakkınızda adli soruşturma olmadığına dair)

7) Makedonca bildiğine dair belge

8) Makedonya’da bir irtibat adresi

9) Pasapart fotokopisi

10) 20 € (100 denar) ödendiğine dair makbuz

Adres:
Makedonya Cumhuriyeti Konsolosluğu İstanbul (Cosulate General of the Republic of Macedonia Istanbul)
İnönü Cad Üçler Ap No:20/3 Gümüşsuyu Taksim İstanbul 
Tel: 90 212 251 22 33 
Fax: 90 212 293 77 65

Daha ayrıntılı bilgi için Makdonya cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı sayfasına bakabilirsini:

http://www.mvr.gov.mk/Uploads/DRZAV.DOC


MAKEDONYA CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

 

 

VATANDAŞLIK NEDİR ?

 

 

V A T A N D A Ş L I K

 

Devlet ve sizin aranızdaki hukuki ağdır ve sizin etnık kökeninizi göstermez

 

 

 

MAKEDONYA VATANDAŞI NASIL OLABİLİRİM

* Orjin olarak, ebeveyinlerinizden biri Makedonya vatandaşı ise

* İstisnai durumlarda-Makedonya’da doğarsanız.

* Akrabalaşma

 

DOĞUM YA DA KÖKEN İLE VATANDAŞLIK NEDİR

 

Çocuğunuz Makedonya’da doğarsa ve ebeveyinlerinden Makedon vatandaşı ise çocuk Makedonya vatandaşı olur.

 

Çocuğunuz kökeni itibariyle Makedonya vatandaşlığını alabilir, eğer aşağıda belirlenen şartları dolduruyorsa:

 

* Çocuğunuz Makedonya dışında doğsa bile, ebeveyinler Makedonya vatandaşı ise çocuk Makedonya vatandaşlığına sahip olabilir.

* Çocuğunuz Makedonya’da doğmuşsa, ebeveyinlerinden biri Makedonya vatandaşı ise çocuğa Makedonya vatandaşlığı verilebilir, eğer ebeveyinlerinden ikincisi rıza gösterirse.

* Çocuğunuz yurt dışında doğarsa, sizden biriniz Makedonya vatandaşı iseniz, çocuğunuz Makedonya vatandaşlığına sahip olabilir eğer:

 

➢ Çocuğunuz 18 yaşını doldurmadan vatandaşlığı alma talebinde bulunursa

➢ Çocuğunuz 18 yaşını doldurmadan sizinle yaşamaya gelirse.

➢ Çocuğunuz 18 yaşını doldurmuş, 23 yaşını bitirmişse vatandaşlık için başvurabilir.

 

Ebeveyinlerinden biri bilinmiyor ya da uyrukluğu bilinmiyorsa, çocuk nerede doğarsa doğsun Makedonya vatandaşlığını alabilir.

 

 

• İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGESEL BİRİMİNE HANGİ BELGELERİ SUNMAM GEREKİR

 

Dilekçenin devamında aşağıda belirlenen belgeleri sunmanız gerekir:

 Çocuğun nüfus cüzdanı

➢ Ebeveyinlerin Makedonya vatandaşı olduğuna ait kanıt

➢ Çocuk olgunluk çağına gelmemişse, ebeveyinin izni

 Başvuranın kimlik belgesi

➢ Başvuruda bulunan kişinin yetkili organlardan vekaleti

 

 

 

• EĞER ÇOCUĞUM YURT DIŞINDA DOĞARSA NELER YAPMALIYIM

 

Çocuk yabancı bir ülkede doğarsa çocuğun doğumunu Makedonya cumhuriyetinde kayıt yaptırmak istiyorsanız, o devlette Makedonya Cumhuriyeti temsilciliklerine (konsolosluk ya da büyükelçiliğe) başvurmalısınız

 

• ÇOCUK EDİNMEK İSTİYORSAM ?

 

Edindiğiniz çocuk Makedonya vatandaşlığına sahip olabilir, eğer ebeveyinleri ya da ebeveyinlerinden birisi Makedonya vatandaşı ise.

 

 

MAKEDONYA’DA DOĞAN HER ÇOCUK MAKEDON VATANDAŞI OLABİLİR Mİ?

 

Hayır, sadece ebeveyinlerinden birisi Makedon vatandaşı ise ya da ebeveyinleri bilinmiyorsa çocuk vatandaşlığı alabilir.

 

AKRABALAŞMA

 

• AKRABALAŞMA NE DEMEK ?

 

Makedonya’da yaşayan her yetişken Makedonya vatandaşlığına sahip olabilir eğer o devletin yasa ve kanunlarına saygı göstermiş olursa. Makedon vatandaşı olan biriyle evlilik yapılırsa, bu durumda çocuklar da vatandaşlığa sahip olabilir.

 

 

• HANGİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE

 

✓ 18 yaşınızı doldurmuş olmanız

 

✓ Makedonya cumhuriyetinde 15 yıl yaşamış olmanız

 

YA DA

 

✓ Nikah kıydırdığınız eşinizle en az 3 yıl ve kesintisiz Makedonya’da bir yıl yaşamış olmanız.

 

• AKRABALAŞMA İÇİN BAŞVURUYU NASIL YAPABİLİRİM

 

Vatandaşlık için form doldurmanız ve içişleri bakanlığına gereken olan belgeleri sunmanız.

 

- Makedonya Cumhuriyetinde yaşıyorsanız, form doldurup Makedonya İçişleri bakanlığına sunmanız gerekir.

Yurt dışında yaşıyorsanız, yaşadığınız devlette Makedonya’yı temsil eden konsolosluk ya da büyükelçiliğe başvurabilirsiniz

 

 

• GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

 

* Makedonya’da en az 15 yıl yaşamışsanız sunmanız gereken belgeler.

 

➢ Yabancı kimliği ya da YSFC MC vermiş olduğu geçerli kimlik

 

➢ Nüfus cüzdanı (altı aydan eski olmamak şartıyla ya da yeminli tercümanın tercümesi)

 

 Evlilik cüzdanı (altı aydan eski olmamak şartıyla ya da yeminli tercümanın tercümesi)

 

 Sağlık durumunu belirleyecek doktor belgesi

 Mesken sorununuz olmadığına kanıt

- Alım satım sözleşmesi; ya da

- satın alma sözleşmesi; ya da

- katastrodan tapu; ya da

 

➢ AİLRNİZİN SÜREKLİ GELİR KAYNAĞI OLDUĞUNA DAİR KANIT

- İş ilişkisi belgesi

- Diğer gelir kaynağı ile belge

 

➢ ALEYHİNE SUÇ İŞLEMİ YAPILMADIĞINA DAİR BELGE (yaşadığınızın yerin mahkemesinden)

 

 MAKEDONCA BİLDİĞİNİZE DAİR BELGE

 

 

* VATANDAŞLIĞA SAHİP OLMAK İÇİN BAŞKA HANGİ ŞARTLARI DOLDURMANIZ GEREKİR

 

- MAKEDONYA GÜVENLİĞİNİ VE SAVUNMASINI ZEDELEYECEK HAREKETTE BULUNMAMAK.

 

- YAŞADIĞINIZ DEVLETİN VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKTIĞINIZA DAİR KANIT. (BU ESKİ YUGOSLAVYA VATANDAŞLIĞINA AİT DEĞİLDİR )

 

EVLENDİĞİM TAKDİRDE VATANDAŞLIĞI ALMAK İÇİN NELER YAPMALIYIM

 

Makedonca dilini bilmek şartı dışında yukarıda belirlenen tüm belgeler:

 

ÖNEMLİ OLAN MAKEDONYA VATNDAŞI İLE EVLİLİK YAPARSANIZ KENDİ DEVLETİNİZİN VATANDAŞLILĞINI DA KORUYABİLİRSİNİZ. (ÇİFT VATANDAŞ).

 

• AKRABALAŞMA İÇİN PARA ÖDENİYOR MU?

 

100 Dolar daire vergisi gerekli. 20 Dolar başvurunuzu yaparken, 80 Dolar da vatandaşlığınızı alırken.

 

• ÖDEMEYİ NASIL YAPMALIYIM ?

 

Denar karşılığında Makedonya cumhuriyeti cumhuriyet bütçesi caro hesap 40100-840-033-3661

 

UNUTMAYINIZ:

Başvurunuzu sunarken 20 Dolar tutarında daire vergisi fişini getirmeyi unutmayınız.

 

* ÖNEMLİ olan para yardımı alıyorsanız ya da gelir kaynağınız yoksa İçişleri Bakanlığından bu paradan serbest edilmenizi isteyebilirsiniz.

 

• MAKEDONYA’DA YAŞAMIYORSAM

MAKEDONYA’DAN GÖÇ ETMİŞ YA DA GÖÇ EDENLERİN ÇOCUĞUYSAM NASIL MAKEDON VATANDAŞI OLABİLİRİM

 

Yukarıda saydığımız tüm belgelerle Makedonya Konsolosluğuna, Büyükelçiliğine başvurabilirsiniz. Bunun yanısıra, vatandaş olduğunuz ülkenin vatandaşlığından silinmeniz ve Makedonca bilmeniz gereklidir.

 

 

 

EK SORULAR VE CEVAPLAR

 

1. KÜÇÜK ÇOCUKLARIN VATANDAŞLIĞA SAHİP OLMALARI İÇİN BAŞVURMALARI GEREKLİMİDİR ?

 

 

* Hayır. 18 yaşına kadar çocuklar kendi ebeveyinleri aracılığıyla vatandaşlığa sahip olabilir.

 

2. MAKEDONYA VATANDAŞLIĞI ELİMDEN ALINIRMI?

 

* HAYIR

 

3. MAKEDONYA VATANDAŞLIĞINDAN SİLİNEBİLİR MİYİM

 

* Evet, bazı şartları doldurduğunuz takdirde Makedonya vatandaşlığından silinebilirsiniz.

 

 

BİRİNCİ ŞART YABANCI VATANDAŞLIĞINIZIN OLMASI YA DA YABANCI VATANDAŞLIK ALACAĞINIZA DAİR KANIT

 

 

4. MAKEDONYA VATANDAŞLIĞI DIŞINDA BAŞKA VATANDAŞLIK ALABİLİR MİYİM (ÇİFT VATANDAŞLIK)

 

 

* EVET, NE VARKİ MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞADIĞINIZ TAKDİRDEMAKEDON VATANDAŞI OLARAK NİTELENDİRİLEBİLİRSİNİZ

 

Yukarıda ileri sürülen işlemle ilişkide olan hakları ihlal edildiği her kişi dairesinin “Dimtriye Çupovski” No. 2 Üsküp adresinde bulunan milli Ombutsman’dan posta, telefon, faks yada e-mail aşırı yardım arayabilir. Tel: 129-335, 129-367, 129-327, ve 129-351; Faks: 129-359 ve 129-327. 
Ya da e-mail adresi: 
ombuds1@mt.net.mt ve ombudchild@mt.net.mk

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komserliği üsküp dairesinin katkılarıyla yayımlanmıştır

Kaynak: http://www.drkeramettin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=154:makedonya-vatandas-gocmen-keramettin-sar&catid=7:makedonya&Itemid=4

Sponsorlarımız