Makedonya 2005'ten beri Avrupa Birliği'ne adaydır ama henüz üye olamamıştır. Avrupa Birliği'ne girmek için ilk adımı 2004 yılında atmıştır. Şu anda ArnavutlukİzlandaKaradağ,Sırbistan ve Türkiye ile birlikte adaydır. Aday olduğu sırada Hırvatistan Avrupa Birliği'ne girmiştir. Üyeliği sırasında Makedonya ad sorunu ve Yunanistan ile ilişkileri yüzünden problem yaşamıştır.[1][2]

Üyelik Süreci[değiştir | kaynağı değiştir]

 

Müktesebat Başlıkları Durum Taramanın Başlaması Taramanın Bitişi Başlığın Açılışı Başlığın Kapanışı
1. Malların Serbest Dolaşımı Benimsenmesi Çok Zor
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı Hayli Çaba Gerekli
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hayli Çaba Gerekli
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı Hayli Çaba Gerekli
5. Kamu Alımları Kaydadeğer çaba gerekli
6. Şirketler Hukuku Kaydadeğer çaba gerekli
7. Fikri Mülkiyet Hukuku Benimsenmesi Çok Zor
8. Rekabet Politikası Benimsenmesi Çok Zor
9. Mali Hizmetler Hayli Çaba Gerekli
10. Bilgi Toplumu ve Medya Kaydadeğer çaba gerekli
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kaydadeğer çaba gerekli
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Kaydadeğer çaba gerekli
13. Balıkçılık Sorun Beklenmiyor
14. Taşımacılık Politikası Kaydadeğer çaba gerekli
15. Enerji Kaydadeğer çaba gerekli
16. Vergilendirme Kaydadeğer çaba gerekli
17. Ekonomik ve Parasal Politika Sorun Beklenmiyor
18. İstatistik Sorun Beklenmiyor
19. Sosyal Politika ve İstihdam Kaydadeğer çaba gerekli
20. İşletmeler ve Sanayi Politikası Sorun Beklenmiyor
21. Trans-Avrupa Şebekeleri Sorun Beklenmiyor
22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Kaydadeğer çaba gerekli
23. Yargı ve Temel Haklar Kaydadeğer çaba gerekli
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Kaydadeğer çaba gerekli
25. Bilim ve Araştırma Sorun Beklenmiyor
26. Eğitim ve Kültür Sorun Beklenmiyor
27. Çevre Müktesebat ile tamamen uyumsuz -
28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hayli Çaba Gerekli
29. Gümrük Birliği Kaydadeğer çaba gerekli
30. Dış İlişkiler Sorun Beklenmiyor
31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları Sorun Beklenmiyor
32. Mali Kontrol Benimsenmesi Çok Zor
33. Mali ve Bütçesel Hükümler Sorun Beklenmiyor
34. Kurumlar -
35. Diğer Konular -

İlerleme

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya%27n%C4%B1n_Avrupa_Birli%C4%9Fi_%C3%BCyeli%C4%9Fi_s%C3%BCreci 

Sponsorlarımız